Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Rada nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Justyna Foedke

Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej: Zdzisław Marek

Sekretarz Rady Nadzorczej: Cezary Janicki

Zarząd:

Prezes: Zbigniew Trzoska