Przedmiot działalności

68.32.Z. -Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

93.11.Z. -Działalność obiektów sportowych,

90.04.Z. -Działalność obiektów kulturalnych,

93.13.Z. -Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z. -Pozostała działalność związana ze sportem,

93.29.Z. -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

96.04.Z. -Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

68.20.Z. -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,

82.30.Z. -Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z. -Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

93.12.Z. -Działalność klubów sportowych.