Kapitał spółki

Kapitał zakładowy3.135.000,00 złotych - opłacony w całości
Ilość udziałów31.350 sztuk
Wartość nominalna100,00 złotych